Sensorimotorinen psykoterapia

Sensorimotorinen psykoterapia on FT Pat Ogdenin kehittämä kehosuuntautunut terapiamenetelmä. Se on tehokas menetelmä trauman työstämisessä. Keho muistaa, vaikka tietoinen mieli olisi unohtanut tapahtumat. Kehokokemuksen työstäminen tapahtuu nykyhetkessä. Asiakas opettelee havainnoimaan hyväksyvästi kehoaistimuksia, tunteita, mielikuvia ja ajatuksia. Kehon aistimuksia ja liikkeitä käytetään trauman työstämisen ensisijaisina väylinä. Menetelmän tehokkuus perustuu siihen, että muutos kehossa vaikuttaa muutokseen tunteissa, ajatuksissa ja uskomuksissa.

Olen osallistunut Traumaterapiakeskuksen järjestämään Sensorimotorinen psykoterapia trauman hoidossa I-vaiheen koulutuksen lukuvuonna 2008-2009. Sensorimotoristen menetelmien käyttö on ollut innostavaa ja parhaimmillaan iloa tuottavaa. Niiden avulla voidaan tutkia rajoja, vahvistaa puolustautumiskykyä ja voimavaroja, vakauttaa ja työstää traumaa. Sietokykyikkuna liittyy vireystilan säätelyyn. Sen avulla asiakas oppii kehollisia itsesäätelytaitoja, kun ylivireystila tai lamaantuminen uhkaa.