Sielunhoitoterapia

Mitä sielunhoitoterapia on?

Sielunhoitoterapia on ammatillista, kristillistä auttamistyötä, jossa käytetään sekä sielunhoidon että terapian työvälineitä. Se perustuu asiakkaan ja terapeutin väliseen kunnioittavaan vuorovaikutukseen. Rukous kuuluu keskeisenä osana työskentelyyni. Terapeuttisina työvälineinä kuuntelun ja keskustelun lisäksi käytän kognitiivisia ja sensorimotorisia menetelmiä.

Koulutus

Olen käynyt Rikotusta eheä terapeuttisen sielunhoidon koulutuksen vuonna 2000-2001. Rikotusta eheä viittaa pastori, terapeutti Seppo Jokisen sielunhoitomalliin. Työskentelyni pohjana on tämä malli. Lisäksi koulutukseen kuului elämänkaari- ja sukupuutyöskentely.

Työkokemus

Ensimmäiset kuusi vuotta tein sielunhoitoterapiaa vapaaehtoistyönä KohtaamisPaikka yhteisölle, joka on Jyväskylän seurakunnan yhteydessä toimiva luterilainen jumalanpalvelusyhteisö. Tapasin yksilöasiakkaita ja ohjasin elämänkaari- ja sukupuuryhmiä. Vuodesta 2007 lähtien olen työskennellyt yksityisenä sielunhoitoterapeuttina.